Immo Bélgica, Vastgoedmakelaar aan de Costa Blanca, Spanje
Favorieten Favorieten

Legale informatie

LEGALE INFORMATIE

Welkom bij Immo Belgica, afdeling van Don Ghost S.L.
In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, meldt de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, dat Don Ghost S.L. eigenaar is van de website www.immobelgica.es
In overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van de wet: Don Ghost S.L. met de volgende gegevens: Don Ghost S.L., CIF: ESB42633271 en adres voor kennisgevingen: Immo Belgica - Don Ghost S.L. Avda del Pla 130, 2.04, 03730 Jávea (Alicante) Spanje. Het e-mailcontact is hola@immobelgica.es

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER EN REGIME.
Navigatie, toegang tot en gebruik van de websites van Immo Belgica verleent de status van gebruiker, waarvoor hij tijdens het bladeren door de pagina's van Immo Belgica alle gebruiksvoorwaarden aanvaardt die hierin zijn uiteengezet, onder voorbehoud van de toepassing van de relevante regels die overeenkomstig wettelijk afdwingbaar zijn. De websites van Immo Belgica bieden een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de website.
Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:
• De juistheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt op de formulieren die door Immo Belgica worden verstrekt voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten aangeboden door de websites. U bent ook verantwoordelijk voor uw gebruik van de wachtwoorden die zijn verkregen met aanvulling van de bovengenoemde formulieren.
• Het gebruik van informatie, diensten en gegevens aangeboden door Immo Belgica in strijd met deze bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden, goede gewoonten of openbare orde, of op andere wijze gepaard gaat met schade aan de rechten van derden of de werking van de websites, de website.

LINKS BELEID EN DISCLAIMERS
Immo Belgica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op haar website en verklaart dat in geen enkel geval de inhoud op het netwerk van andere pagina's zal worden onderzocht of gecontroleerd. Evenmin houdt het toezicht op de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid of wettigheid van de externe pagina's van uw eigendom die toegankelijk zijn via de links.
Immo Belgica heeft alle nodige maatregelen genomen om schade aan uw internetgebruikers te voorkomen, die kan voortvloeien uit het bladeren door webpagina's. Bijgevolg is Immo Belgica onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker door navigatie kan lijden.

VOOR DE EIGENDOMMEN AANGEBODEN DOOR IMMO BELGICA
De informatie over de eigendommen (oppervlakte, prijs, uitrusting, enz.) beschreven op de website maakt geen deel uit van enig aanbod of contract, het wordt aangeboden aan Immo Belgica door een derde persoon en heeft de functie om informatie te verstrekken, er kunnen onvrijwillige fouten of weglatingen optreden, die extern zijn aan Immo Belgica. Deze informatie kan te allen tijde worden herzien en aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving. 
De foto's van de eigendommen op onze website tonen delen van de eigendommen op het moment dat de foto's werden genomen, zonder ervoor te zorgen dat het werkelijke uiterlijk van de eigendommen hetzelfde is, daarom beveelt Immo Belgica haar klanten aan om de eigendommen te bezoeken en te verifiëren dat de voorwaarden en kenmerken van de eigendommen overeenkomen met hun wensen.
De informatie over de nieuw gebouwde huizen, uitbreidingen van huizen of enige vorm van wijzigingen in het gebruik, betekent niet noodzakelijk dat deze momenteel alle benodigde vergunningen hebben in overeenstemming met de stedenbouwkundige planning en de overeenkomstige lokale en Spaanse wetten.
De prijzen van de eigendommen zijn exclusief de transmissiekosten: notaris, register en belastingen, van toepassing onder de Spaanse wetgeving die geldig is op het moment dat de verkoop of verhuur plaatsvindt.

WIJZIGINGEN 
Immo Belgica behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van uw website. Zowel in wat verwijst naar de inhoud van de website, als in de gebruiksvoorwaarden van dezelfde of de Algemene Voorwaarden.
Deze wijzigingen kunnen via de website worden aangebracht op elke manier die wettelijk is toegestaan ​​en moeten worden nageleefd gedurende de tijd dat ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze later niet geldig worden gewijzigd.

GEGEVENSBESCHERMING
In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeert Immo Belgica gebruikers van hun websites dat de gegevens die door het bedrijf zijn verzameld via de formulieren op hun pagina's, zullen worden opgenomen in een database onder de verantwoordelijkheid van Immo Belgica, om de tussen de twee partijen vastgestelde verbintenissen te vergemakkelijken, te bespoedigen en na te komen. Evenzo kan de gebruiker Immo Belgica op de hoogte brengen van de mogelijkheid om hun rechten van toegang, annulering, rectificatie en oppositie uit te oefenen door te schrijven naar het adres: Immo Belgica - Don Ghost S.L., Avda del Pla 130, 2.04, 03730 Jávea (Alicante) Spanje. Als later dan een periode van 30 dagen wordt gecommuniceerd, begrijpende dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, gaat u ermee akkoord om elke wijziging door te geven en dat we ermee instemmen ze te gebruiken om de relatie tussen de partijen te behouden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Eigendomsrechten die voortvloeien uit intellectueel eigendom zoals alle tekst, afbeeldingen en media, presentatieformulieren en het samenstellen van de pagina's die bij uw pagina's horen, op zichzelf of in opdracht, zal Immo Belgica daarom worden beschermd als intellectueel eigendom en door het Spaanse rechtsstelsel. zowel de Spaanse als de EU-regelgeving op dit gebied, zoals internationale verdragen hierover en onderschreven door Spanje. Alle rechten voorbehouden: In overeenstemming met de Wet op de Intellectuele Eigendom reproductie, distributie, openbare communicatie en gebruik van alle of een deel van de inhoud van uw webpagina's zonder de uitdrukkelijke toestemming van Immo Belgica verbiedt Immo Belgica dit uitdrukkelijk.

ACTIES TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Immo Belgica behoudt zich eveneens het recht voor om civiele of strafrechtelijke acties in te dienen die zij geschikt acht voor het misbruik van hun inhoud en webpagina's of voor schending van deze voorwaarden. De relatie tussen de gebruiker en Immo Belgica loopt volgens de Spaanse wetgeving die van kracht is en die bevoegd is om elk geschil te beslechten dat tussen u en Immo Belgica. De rechtbanken van de stad Denia, Alicante, Spanje kan hierin tussenkomen.
 

Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.