Privacybeleid

1. Bescherming van persoonsgegevens In het kader van de naleving van de huidige wetgeving, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGDP in het Spaans of GDPR in het Engels), waarvan het doel is om, met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens, de vrijheden en fundamentele rechten van natuurlijke personen, en in het bijzonder hun eer en persoonlijke levenssfeer, te waarborgen en te beschermen, Immo Belgica informeert de gebruikers dat de gegevens ingevoerd in de contactformulieren van onze website en ontvangen via advertenties op het Internet, alsook de gegevens die door onze klanten op andere wijze aan ons bedrijf worden verstrekt, o.a. persoonlijk op ons kantoor, per e-mail of per telefoon, zullen worden opgeslagen in bestanden die eigendom zijn van Immo Belgica. Alle informatie wordt verzameld met het doel de gebruiker per e-mail, telefonisch of op een andere wijze te contacteren in verband met onze producten. Immo Belgica deelt mee dat zij de inhoud ervan niet zal gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld werden, waarbij zij een maximale vertrouwelijkheid waarborgt en de nodige technische en veiligheidsmaatregelen toepast om ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen, zoals bepaald door de huidige wetgeving op de bescherming van gegevens.

2. Recht op toegang, rectificatie en annulering. De eigenaar van de gegevens heeft het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot zijn gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen de eigenaars van gegevens een schriftelijk verzoek per post sturen naar het adres Avda del Pla 130, 2.04, 03730 Javea, Alicante, hola@immobelgica.es.

3. Openbaarmaking van informatie aan derden Immo Belgica verbindt zich ertoe de op hun websites verzamelde persoonlijke informatie niet te verkopen of over te dragen aan andere entiteiten voor hun gebruik zonder hun uitdrukkelijke toestemming en door hun de mogelijkheid te bieden hun recht op annulering en verzet uit te oefenen zoals hierboven vermeld.

4. Externe links Indien de gebruiker ervoor kiest deze website te verlaten via links naar webpagina's die niet tot ons bedrijf behoren, zal Immo Belgica niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze websites of de cookies die ze eventueel opslaan op de computer van de gebruiker.

5. De informatie op deze website is louter informatief en vormt geen beleggingsaanbod of -aanbeveling. De informatie is gebaseerd op informatie verstrekt aan Immo Belgica door derden die wij als betrouwbaar beschouwen, hoewel wij niet kunnen garanderen dat deze informatie accuraat of volledig is en bijgevolg niet als dusdanig mag worden beschouwd. Alle vastgoedaanbiedingen van Immo Belgica zijn onder voorbehoud van fouten, weglatingen en wijzigingen, met inbegrip van de prijs of het uit de markt nemen van het vastgoed zonder voorafgaande kennisgeving. In geen geval zal Immo Belgica haar functionarissen of werknemers verantwoordelijk zijn voor verliezen, schade of verliezen van welke aard ook die voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.

6. Immo Belgica raadt aan een beroep te doen op een onafhankelijke notaris en/of landmeter om u te adviseren en bij te staan met betrekking tot de vastgoedinvestering.

7. De prijzen vermeld op onze website omvatten niet de taksen, kosten of wettelijke of bijkomende waarborgen die van toepassing kunnen zijn.

8. Juridische kwesties Dit is een website die onderworpen is aan de Spaanse wetgeving. Immo Belgica mag persoonlijke informatie die door de gebruiker is verstrekt gebruiken zonder zijn toestemming wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer het te goeder trouw handelt zolang dit nodig is om gasten, bezoekers of medewerkers van Immo Belgica of eigendommen die uw eigendom zijn (met inbegrip van deze website) te onderzoeken of te beschermen.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid van deze website Immo Belgica kan wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid van deze website. Alle wijzigingen zullen op deze website ter beschikking worden gesteld, teneinde de gebruiker op de hoogte te houden.

laatste update: juli 2023

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, ( hierna: RGPD). die gelijkelijk van toepassing is op alle landen van de Europese Unie,

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Immo Belgica - Don Ghost S.L.

ESB42633271

Avda del Pla 130, 2.04, 03730 Javea

+34 610 410 701

hola@immobelgica.es

Hoe hebben wij uw persoonlijke gegevens verkregen?

De verkregen gegevens zijn aan ons verstrekt door u, door te klikken op het vakje "Ik accepteer het privacybeleid", en dientengevolge, aanvaardt u dat het verzamelen van dezelfde.

Met welk doel behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

Beheer van informatieaanvragen via het contactformulier of e-mail.

Hoe lang zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren?

Wij geven aan dat ze zullen worden bewaard terwijl de relatie tussen de partijen wordt gehandhaafd of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Aan welke ontvangers worden de persoonsgegevens doorgegeven?

Er is geen overdracht van gegevens gepland, behalve wettelijke verplichting

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen uw persoonsgegevens uitoefenen en uw toestemming wijzigen op het moment dat u dat wenst, waarbij het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het dossier.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

De uitoefening van rechten moet worden uitgevoerd door middel van een communicatie gericht aan het e-mailadres hola@immobelgica.es

Welke informatie verzamelen wij?

In het algemeen kunt u de Website gebruiken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.

Wij hebben verschillende secties op onze website waar er formulieren zijn om persoonlijke gegevens te verzamelen die nodig zijn om de door u gevraagde diensten te leveren. Wanneer u ons een van deze formulieren stuurt met een verzoek om informatie, garandeert de gebruiker de authenticiteit, juistheid en waarheidsgetrouwheid van alle informatie die u verstrekt, waarbij hij belooft de persoonlijke gegevens die u verstrekt up-to-date te houden, zodat deze te allen tijde beantwoorden aan uw werkelijke situatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor valse of onjuiste verklaringen en de schade die deze kunnen veroorzaken.

Bescherming van gegevens in sociale netwerken

Wij gebruiken Facebook, twitter, google + accounts om te informeren over onze aanbiedingen en interactie met onze volgers. Door onze volger te worden, stemt u in met de verwerking van persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn in uw profiel, uitsluitend voor dat doel en alleen in de Facebook, instagram, twitter, google + omgeving in overeenstemming met het gebruik en privacybeleid ervan.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van uw gegevens, intrekking van uw toestemming en verzet uitoefenen op het adres hola@immobelgica.es.

laatste update: juli 2023

Voor het navigeren op onze website is het noodzakelijk om cookies te gebruiken. Cookies worden gebruikt voor het bijhouden van bezoeken via Google Analytics, indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat u op het scherm gewaarschuwd wordt voor het ontvangen van cookies en dat u de installatie van cookies op uw harde schijf kunt voorkomen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload naar uw computer / smartphone / tablet gebruiker om toegang te krijgen tot bepaalde webpagina's op te slaan en informatie op te halen over de navigatie die wordt gemaakt vanaf dergelijke apparatuur.

Cookies stellen ons in staat om onze diensten aan te bieden. Door verder te surfen op onze site accepteert u ons gebruik van cookies.

Google site statistieken

Afhankelijk van de entiteit die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens behandelt, kunnen twee soorten worden onderscheiden: eigen cookies en cookies van derden. Er is ook een tweede classificatie volgens de periode dat ze in de browser van de klant opgeslagen blijven: het kan gaan om sessiecookies of blijvende cookies. Ten slotte is er nog een classificatie met vijf soorten cookies op basis van het doel waarvoor de verkregen gegevens worden verwerkt: technische cookies, personalisatiecookies, analysecookies, advertentiecookies en gedragsgerichte advertentiecookies.

Cookies die wij gebruiken op www.immobelgica.es

Vervolgens worden de cookies die in dit portaal worden gebruikt, geïdentificeerd, evenals hun typologie en functie: Een cookie van technische aard genaamd PHPSESSID, noodzakelijk voor de juiste navigatie door webpagina's. Cookies van Google Analytics, een webanalysedienst ontwikkeld door Google, die het mogelijk maakt de navigatie op webpagina's te meten en te analyseren. In uw browser kunt u 4 cookies van deze dienst zien. Volgens de vorige typologie zijn dat onze eigen, sessie- en analysecookies. U kunt meer informatie hierover vinden en het gebruik van deze cookies uitschakelen in:

http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html

Via web analytics verkrijgt u geen informatie over uw persoonlijke gegevens, waardoor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen die op het web surfen wordt gewaarborgd. De verkregen informatie heeft betrekking op het aantal gebruikers dat toegang heeft tot het web, het aantal bekeken pagina's, de frequentie en herhaling van bezoeken, de duur ervan, de gebruikte browser, de operator die de dienst levert, de taal, welke terminal u gebruikt, of de stad waaraan uw IP-adres is toegewezen. Informatie die een betere en meer aangepaste dienstverlening door dit portaal mogelijk maakt.

Hoe kunt u de configuratie van Cookies wijzigen

U kunt cookies van deze site of een andere website beperken, blokkeren of verwijderen met behulp van uw browser. In elke browser de verschillende operatie, zal de Help-functie laten zien hoe het te doen.

laatste update: juli 2023

© 2024 Immobelgica - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema